MBA Bedrijfskunde - Team Value

In 2020 heb ik mijn master in bedrijfskunde behaald wat mij heeft gespecialiseerd in innovatieve processen op het gebied van aanbesteding-, ontwerp- en verander processen.

Met name nieuwe aanbestedingen waarbij concurrentie over zowel de kwaliteit van de partij (zoals bij bouwteam aanbestedingen of BVP) maar ook over het ontwerp EN de prijs van de aanbieding. Hierdoor hebben de opdrachtnemers in concurrentie de kans om invloed uit te oefenen op de invulling van het civiele contract terwijl de opdrachtgever voor gunning een veel beter inzicht heeft op de financiele kans van slagen. De meerwaarde van dit type aanbesteding zit m in de optimale afstemming tussen vraag en aanbod (de kracht van samen), waarbij  iedere aanbieder binnen vooraf bepaalde grenzen een invloed op het eigen contract krijgen. Dit verlaagt ruis op de lijn na gunning en verhoogt de duidelijkheid in verwachtingen en eigenaarschap wat weer zorgt voor minder gedoe en verhoogde samenwerking. Dit is uit onderzoek gebleken de meest cruciale factor voor het bereiken van projectsucces bij civiele projecten en kunnen de nodeloze maatschappelijke kosten en overlast worden verkleind.

 

Team Value

Team Value is een paraplu begrip voor meerdere vormen van verbeterde aanbestedingen in de civiele techniek. De huidige aanbestedingsvromen staan haaks op samenwerking en koersen op onbegrip, projectfalen en hoge maatschappelijke onvrede. Team Value gaat uit van gelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer en de kracht van samen in de pre-contractuele fase. 

Waar 2 fasen contracten en bouwteam aanbestedingen het laten afweten door geen combinatie van prijs en kwaliteit tegen het licht te houden, zorgt team value voor een waarde afweging (prijs/kwaliteit) waarbij vooraf duidelijkheid is over het budget en het cruciale maatschappelijke draagvlak voor het project.

 

(Bouw-) Team Value

Deze variant op bouwteam aanbestedingen, comnpenseert het gebrek aan zekerheid aan de kant van de opdrachtgever. De opdrachtegever MOET immers maatschappelijke draagvlak hebben om over te gaan tot uitvoering. De meeste opdrachtgevers kunnen zich niet permitteren een project in uitvoering te nemen dat niet aan de daar geldende maatschappelijke kaders voldoet. De afweging of een project maatschappelijk rendabel is, wordt met drie partijen (opdrachtgever / opdrachtnemer & omgeving) gemaakt worden. In een onduidelijk gat springen is hierbij uiteraard geen optie. Immers, welke opdrachtgever heeft de luxe om de kosten van een project niet leidend te laten zijn.

Deze vernieuwde methode geeft concurrentie op de beste methode (kwaliteit en ontwerp) en de beste prijs waardoor die opdrachtnemer gegund krijgt die in deze specifieke situatie de beste waarde vertegenwoordigd.

 

Doordat aanbestedingen vanaf een mono-sectoraal perspectief wordt ingestoken, is er een grote vooralsnog onaangeroerde verbetering mogelijk. De energie die nu naar meerwerken, strijd en de rechtbank gaat, wordt in eerder stadium gebruikt voor afstemming, verwachtingen en simpelweg de beste oplossing.

Belt u mij hoe ik dit doe! ik help u graag.

In Zeist is project "reconstructie Utrechtseweg" als pilot aangemerkt. Dit project zal ik als case studie gebruiken om de verkregen inzichten kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk te maken. De eerste resultaten zijn zeer positief. De eerste meetbare resultaten zal ik medio september na gunning van het project op deze website inzichtelijk maken.