Value Engineering

De kracht van Value of waarde zit in de prijs-kwaliteit gedachtegang. Kijken we bij het kopen van een telefoon of iets dergelijks ook niet naar diezelfde verhouding? In de infrastructuur kan exact dezelfde afweging worden gemaakt en geeft daarmee een kraakhelder inzicht in bestuurlijke informatie. 

Hebt u een hoogwaardige opgave en te weinig budget om dit waar te maken? Vraag naar ons "no cure no pay" aanbod. Wij zijn heel zeker van onze zaak.

System Engineering

System Engineering helpt ons structureren. Door grote elementen te decomponeren naar kleinere elementen, staan we onszelf toe om te focussen op detail zonder het overzicht te verliezen.

Klanteisen, ontwerpafwegingen en keuze's worden goed opgeslagen en wordt miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of overheid en omgeving voorkomen.

Vraagt uw bestuur een duidelijk en traceerbaar proces en keuze verantwoording? Wij zorgen voor uw vastlegging.

 

 

BIM (Bouw informatie model)

Eisen en wensen vastleggen in een schema is een ding, informatie digitaliseren in een 3D, 4D of 5D model is de volgende stap.

Een BIM model geeft inzicht in bestaande en nieuwe situatie door middel van visuele hulpmiddelen. Door verschillende informatie lagen te koppelen in 1 model worden zogenaamde clashes van verschillende elementen (bijvoorbeeld ondergrondse infra met fundering of constructies) vooraf duidelijk. Zo kan een ontwerp nog tijdig bijgesteld en afgestemd worden en worden grote problemen in de bouwfase voorkomen.

Planning in combinatie met het bouwmodel bijvoorbeeld geeft inzicht in fasering en maakbaarheid. Deze inzichten helpen ons de juiste keuze's te maken en zorgt voor verkleining van de faalkosten.

 

 

 

Virtueel Design & Participatie

Nieuwe technieken helpen ons verder dan ooit tevoren. de snelheid van software en hardware is ongeëvenaard en kan zorgen voor realtime inzichten in waar we eerder veel langer over deden. Waar de ingenieur vroeger maanden voor nodig had, is nu in een oogwenk gefixt. En niet alleen voor technici ook niet technische mensen kunnen meebeleven. Techniek wordt door de huidige technische middelen vertaald in een beleving. Waar technici spreken over boogstralen en profiel van vrije ruimte, spreken niet technici over ruimtelijk of overzichtelijk. Deze twee werelden komen samen door begrip en samenwerking en wordt vertaald door de techniek.

Een team van specialisten verzorgt voor u het bedienen van het technische systeem en het in kaart brengen van de technische kaders. Het begeleiden van deze samenwerk-ateliers verzorg ik graag voor u.

 

Hebt u zorg over de reaktie van de omgeving bij dat project? Vraag naar mijn speciale methodiek..Ik kom deze graag uitleggen.

Team coaching

Samenwerking is de sleutel tot slimme inzichten.

Ook interne samenwerking is een belangrijke component in het welslagen van elk project. Kennis van de opbouw van een team en het  vorenstaande teamontwikkelingsproces is cruciaal.

 

Eigen verantwoordelijkheid, mede eigenaarschap van de teamleden en op het (door)ontwikkelen van een professioneel samenwerkend team. Door  ondersteuning en stimulering van individuele competenties van teamleden.

Ik coach, adviseer, stuur en ondersteun het team door directe praktijkervaring op te doen in projecten. Deze "hands on" manier van werken geeft snelle inzichten en resultaten.

 

IPM rollen

 

IPM rollen:

 • projectmanagement.
 • manager projectbeheersing,
 • Contractmanager,
 • Technischmanager,
 • Omgevingsmanager

 

Wij komen graag bij u op kantoor onze werkzaamheden uitvoeren en met u afstemmen.

 

U kunt mij inhuren of u kunt producten bij ons uitvragen:

 • Opbouw & beheer van Kansen- & Risico dossier
 • Planningen (evt. probabilistisch)
 • SSK ramingen (evt. probabilistisch & modulair) & bijbehorende Value Engineering
 • Rapportage's (ontwerpbeschrijvingen)
 • UAV-gc contract:
  • KES/SES (SYS),
  • vraagspecificatie (VS-Eisen),
  • vraagspecificatie (VS-Proces),
  • aanbestedingsadvies,
  • EMVI-criteria,
  • Leidraad (inschrijf- & selectie-),
  • Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB) & begeleiding daarin,
  • concurrentie gericht dialoog & begeleiding daarin,
 • Faseringen,
 • Begeleiding en eventueel opstarten van alle benodigde conditionerende onderzoeken (NGE, Milieu, Geotechnisch, K&L, etc),
 • Ontwerpen,
 • UAV contract (RAW bestek)
 • Animaties en visualisaties,
 • Raakvlak analyses & begeleiding daarin,
 • Stakeholderanalyses & begeleiding daarin,
 • Second opinions,
 • Audits & toetsingen.