de kracht van samen!

De omgevingswet vraagt om een andere aanpak van projecten. Meer zeggenschap uit de omgeving is hierbij cruciaal. De problemen in de civiele projecten zijn groot evenals de maatschappelijke impact van falende projecten op het gebied van financiën, overlast en communicatie met omgeving. Het grootste deel van de buitenruimte is al in gebruik. Wensen, raakvlakken en afstemming met de omgeving speelt een steeds grotere rol bij projecten. Mondigheid van omgeving vraagt om een nieuwe, frisse en vooral traceerbaar en stuurbare manier van werken. Terwijl de aanbestedingswetgeving het effectief afstemmen van vraag en aanbod in de weg staat.

Hoe zorg je er dan voor dat de omgeving en belanghebbenden een gepaste stem krijgen in  het uiteindelijke eindresultaat die gedragen wordt door opdrachtgevern EN opdrachtnemer. Hoe verbind je techniek met de omgeving?

Mijn masterthesis en onderzoek in bedrijfskunde heeft mij die inzichten gegeven om innovatie en verbeteringen te kunnen doorvoeren in werkprocessen van de civiele sector zoals ontwerp- en tender processen, maar ook verregaande verbetering van aanbestedingsprocessen zoals "Team Value".

Door een zorgvuldige werkmethode te koppelen aan de nieuwste technieken, overbruggen we het begrijpelijke kennis-gat tussen technici en niet technici, opdrachtgever en opdrachtnemer. Door de omgeving in een vroeg stadium te betrekken en samenwerking te bereiken in de pre-contractuele fase ontstaat een gedeelde opgave voor de maatschappelijk meest passende oplossing. Geen kosten afweging maar een gedragen waarde afweging zal het resultaat zijn waardoor techniek wordt omgezet in een beleving met draagvlak.

 

 


 "de beste ideeën ontstaan door samenwerking op de raakvlakken". Immers, door wrijving ontstaat glans!

ing. J. (Jeffrey) Rampaart, MBA

Programma- & projectmanager, aanbestedingsspecialist & Sr. Procesmanager tender-, ontwerp- en verander processen. Kwartiermaker & innovator.